24 april 2011

Pasen: Verleden, Heden en Toekomst (3)

Kracht voor de toekomst

De opstanding wordt, naast dat het een historisch feit is, een kracht genoemd. En die kracht is Jezus zelf. In Johannes 11:25-26 lezen we: “Jezus zeide tot haar: Ik ben de opstanding en het leven; wie in Mij gelooft, zal leven, ook al is hij gestorven, en een ieder, die leeft en in Mij gelooft, zal in eeuwigheid niet sterven”

Mijn beperkte zicht op de opstanding zal ook de kracht ervan in mijn eigen leven beperken. Als ik de opstanding vergeestelijk, en er zijn miljoenen christenen die dat doen; die geloven dat we in een soort van transcendente staat de eeuwigheid zullen doorbrengen, van wolk tot wolk springend, de Heer voor eeuwig lofzingend, dan zie ik het leven hier en nu alleen maar lastig en mijn lichaam alleen maar als een vervelend omhulsel, ongeduldig wachtend op de uiteindelijke en definitieve verlossing.

En ja, dit is deel van onze werkelijkheid. Paulus drukt dat ongeduld uit als hij zegt in 2 Kor. 5:2-3, Wij ervaren nu nog wel allerlei moeilijkheden, maar kijken met verlangen uit naar de dag dat wij een hemels lichaam krijgen en dat zullen aantrekken als nieuwe kleren. Wij zullen niet als geesten zijn, maar een lichaam hebben” (HTB). Maar aan de andere kant van dat spanningsveld vinden we de erkenning van opstandingskracht: “Ik wil Christus kennen en de kracht van zijn opstanding ervaren, ik wil delen in zijn lijden en aan hem gelijk worden in zijn dood,..” (Filippenzen 3:10-11).

Randy Alcorn schrijft: “een niet lichamelijke opstanding is als een zonsopgang zonder zon”, “opstanding betekent dat we lichamen zullen hebben. Als we geen lichamen zouden hebben, hoeven we ook niet op te staan” (Heaven, isbn 0842379428, blz. 110). God schiep de mens om op de aarde te leven. En Hij zag dat het goed was. De bedoeling was dat onze lichamen net zo lang zouden leven als onze zielen; eeuwig.

Als we het verzoeningswerk van Christus slechts beperken op ons geestelijke leven en niet zien dat Hij alle dingen die ge├»nfecteerd zijn door de zonde met God heeft verzoend: “Door Zijn Zoon heeft God een altijddurende vrede gesticht tussen Zichzelf en alles wat in de hemelen en op aarde is. Doordat Christus Zich aan het kruis heeft opgeofferd en Zijn bloed heeft gegeven, is er verzoening met God.(Kol. 1:20).
Naast dat we een geweldig vooruitzicht hebben in de verre toekomst, hebben we ook een geweldig uitzicht op vandaag en morgen.
Kol 1:27 Dit is het geheim: Dat Christus in uw hart wil leven. Hij is uw hoop op Gods heerlijkheid.

Deze opstandingskracht groeit en werkt omgekeerd evenredig met het sterven aan mezelf. Zolang het nog om mij gaat, mijn prestaties, de dingen die ik allemaal voor Hem doe, of vind dat ik ze voor Hem moet doen, is de opstanding geen kracht, maar alleen een feit. Ik weet het met mijn hoofd, maar ervaar het niet met en in mijn hart.

Onlangs vertelde een vriend me over een bijzondere ontmoeting met God heeft gehad. Hij weet niet wat de aanleiding was of wanneer het precies was maar hij beschrijft het als “een overweldigend besef dat God zijn vader wil zijn en is”.

Het is alsof hij gestopt is met zoon proberen te zijn en hij zich is verloren in Gods “vader-zijn”. Zoals de psalmist het zegt: “machteloos was ik en Hij heeft mij bevrijd”.

We hoeven niet bij het oude te blijven. De herinneringen kunnen nog sterk zijn, de macht en de kracht achter de zonde in ons leven is onttroond. Ik hoef er niet meer aan toe te geven.

Ef 4:21-32 Als u werkelijk Zijn stem hebt gehoord en Hij u de waarheid over Zichzelf heeft bekendgemaakt, moet u uw oude menselijke natuur als oude kleren uittrekken; uw vroegere manier van leven, waardoor u geluk en vrede meende te vinden, maar die u in werkelijkheid dood en verderf bracht. Uw denken moet grondig vernieuwd worden. Sterker nog, u moet een heel nieuw mens worden, die alleen voor God leeft, zuiver en goed. Trek een nieuwe natuur aan als een stel nieuwe kleren. Houd op met liegen. Vertel elkaar de waarheid, want wij horen bij elkaar en zijn delen van hetzelfde lichaam. Als u kwaad bent, laat dan geen wrok in uw hart opkomen, want dan zondigt u. Zorg ervoor dat u uw boosheid voor het einde van de dag weer kwijt bent. Geef de duivel geen schijn van kans. Wie een dief is, moet ophouden met stelen. Steek liever uw handen uit de mouwen en verdien eerlijk uw eigen brood. Dan kunt u nog eens iemand helpen die gebrek heeft. Laat er ook geen vuile taal uit uw mond komen; dat doet alleen maar kwaad. Zeg op het juiste moment het juiste woord, iets wat de mensen helpt en goed doet, zodat zij genade ontvangen. Doe de Heilige Geest geen verdriet; Hij staat immers borg voor u tot de dag van de volle bevrijding komt. Doe alle wrok, woede en haat uit uw leven weg. Vloek niet, maak geen ruzie en beledig elkaar niet; vermijd alles wat slecht is. Wees in plaats daarvan vriendelijk en liefdevol voor elkaar. Vergeef elkaar, zoals God uw zonden heeft vergeven om wat Christus voor u deed.

Waar legt God in uw leven de vinger op vandaag? Wat was het eerste waar u aan dacht toen ik sprak over de kracht van het verleden. Welke eigenschap, zonde, gewoonte vraagt God u om los te laten. Weiger om nog langer het oude te gehoorzamen. Wat is de meest effectieve manier om hiertegen te strijden? Verzadig je met Zijn beeld, Zijn gedachten over u, Zijn plannen. Dan verlies je jezelf in Hem en kan de kracht van de opstanding baanbreken.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten