23 april 2011

De JG

Keurig in het pak, zoontje aan de hand, belt de JG aan. Gewapend met een exemplaar van de Wachttoren (een themanummer over Jezus) en een exemplaar van de Nieuwe Wereldvertaling complimenteer ik hem met de strategische gekozen dag: stille zaterdag, de dag die Jezus doorbracht in het graf.

Bij mezelf bespeur ik niets meer van de "ik zal het hem wel even vertellen" houding die ik twintig jaar geleden zou hebben gedemonstreerd en waarbij een gesprek, aan beide kanten gedreven door almaar stijgende adrenaline- en testosterongehalten, al snel een polariserend welles/nietes spelletje werd met alleen maar verliezers.

Nee, de Jehova Getuigen doen hun best om zich te laten informeren, trainen en toerusten om de wereld van repliek te dienen op eeuwenoude stokpaardjes, vooroordelen en zelfgewetenschapte ideeën over God. Als het over God gaat beschouwt iedereen zich een expert. Antoin Bodar heeft gelijk als hij schrijft:

In tegenstelling tot agnosten, wier kijk op het leven om wille van bescheidenheid sympathie wekt, beweren veelal atheïsten slechts beter na te denken dan gelovigen. In feite denken zij anders na en wensen hun denken te beperken tot het verstand alleen – de leiding gevende faculteit van de mens, nochtans niet de enige. In dit kader moet herhaald worden dat het niet bestaan van God even onbewijsbaar is dan het wel bestaan van God. (Volkskrant, zaterdag 23 April)

Het bestaan van God kan niet bewezen worden; echter wel vermoed. De apostel Paulus schrijft dat de natuur zelf al een duidelijke heenwijzing is. Ook de meest geharde evangelicaal past en siert dan ook een bescheiden houding. Met rede kom je wel ergens maar niet al te ver. Ervaringen maken indruk maar overtuigen evenmin. Het enige overtuigende bewijs wordt geleverd door een getransformeerd leven dat langzaamaan het karakter van Christus begint te weerspiegelen. Maar het ware overtuigen kan alleen door de Geest geschieden. Dat vat dan ook meteen het werk van de Geest samen. Overtuigen hoeven wij niet te doen of te proberen, daar mogen we de Geest de ruimte voor laten.

Waarom dan toch zo'n ijver aan de dag leggen om de mensen trachten te overtuigen? Paulus trachtte het en kenden zijn plaats; het blijft bij trachten. Alleen de Geest kan "hem erin koppen."

Dat trachtten wordt gemotiveerd door de boodschap van Kerst, Pasen, Hemelvaart en Pinksteren samen: we zijn de weg naar het ware Leven kwijt en die wordt hervonden in Christus. Dat moet toch iedereen weten!

De JG beloofde terug te komen.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten