17 januari 2009

India, dag 7, Ik mis iets

Als je dertig uur les krijgt over "de persoon en het werk van Christus" en het gaat dertig uur lang over wat dat allemaal voor mij betekent, mist er iets. Als Christus stierf voor de zonde en als er door zijn werk aan het kruis verzoening plaatsvond en die verzoening verder gaat dan mijn persoonlijke zieleheil, is het enigzins uit balans als het alleen maar over ons gaat. Geen woord over de verlossing en de schepping, het milieu, intermenselijke relaties en noem maar op. Dat is op z'n minst karig te noemen en een gemiste kans. Er is gelegenheid tot feedback en ik zal dat zeker melden in de hoop dat men voor de volgende keer een andere prof bestelt. Deze prof heeft het regelmatig over 'true truth': 'ware waarheid', alsof er twee categorien waarheid zijn; normale, alledaagse waarheid en dan de ware waarheid. Maar iets is toch of waar, of onwaar.Net zoals men onerscheid probeert te maken tussen Gods volmaakte wil en zijn toegestane wil. Kan iets een beetje Gods wil zijn? Het is of wel, of niet zijn wil.

Vandaag een dag vol energie. Om 04.30 wakker, naar de gym gegaan, kleren gewassen, tientalle foto's gemaakt en met van alles en nog wat in de weer geweest. Nu, in m'n tweede lesuur van de dag ben ik nog geen een keer in slaap gevallen. Tijdens de les van alles gedaan dat slechts zijdelings met de les te maken heeft, waaronder het schrijven van deze blog en het bouwen van een toren (ik heb de spelletjes in mijn telefoon ontdekt).

p.s. vijf minuten na het schrijven van deze blog ben ik tijdens de les in slaap gevallen.

2 opmerkingen: