6 januari 2009

Het onbekende bekendmaken

"Wat u zonder het te kennen vereert, dat is wat ik u verkondig", zegt Paulus tegen de leden van de Areopagus. Een briljante reactie waaruit een frisse, open kijk op het werk van God spreekt.
Naast een serie altaren, gewijdt aan evenzoveel goden, hadden deze mensen ook aan altaar dat gewijdt was aan "de onbekende god".
Iets dat onbekend is, moet worden verklaard. Zonder verklaring krijgt het onbekende geen betekenis.
Ik stel me zo voor dat mensen die een offer op het altaar van die onbekende god brachten, allemaal zo hun eigen ideeën over, en beelden bij die god hadden. Het feit dat ze dat altaar hadden zegt ook iets over deze 'heidenen'. De som van al hun goden bij elkaar, verklaarde het leven niet voldoende. Veel bleef onbekend. Die leemte werd opgevuld door te erkennen dat er meer was, iets hogers was dan alles wat zij samen konden bedenken.

Paulus op de Areopagus

Over het algemeen erkennen mensen dat er meer is tussen hemel en aarde. Dat meer, het onbekende, wordt zo goed en zo kwaad door de mens verklaard. De mens is daarbij helemaal overgeleverd aan haar eigen referentiekader. Als diezelfde mensen erkennen dat dat eigen referentiekader beperkt en eenzijdig is, een objectief kader waaraan gedachten, ideeën en beelden kunnen worden getoetst, is er ruimte voor een gesprek.
Ik realiseer me dat ik met de openbaring van God zoals ik die tegenkom in de Bijbel, stevig verankerd in traditie, wetenschap, ervaringen van mensen en de bevestiging van de Heilige Geest, mensen kan helpen om het mysterie in hun leven te ontrafelen. Om dat waar ze naar op zoek zijn, te helpen verklaren.

Dat is mijn voornemen voor dit jaar. Zonder mensen te (ver)oordelen, naast ze te staan en wanneer ze hun leven en hart voor me openstellen, dat gesprek aan te gaan.
De mens is van nature religieus en is uiteindelijk aanspreekbaar op zijn zoektocht.
Teleurstelling in anderen, het leven en de kerk, heeft hun beeld van dat mysterie vertroebeld. Ik wil mensen helpen een andere bril op te zetten en de Levende, de Waarachtige te zien.
Zo waarlijk helpe mij God almachtig.