1 januari 2011

Spijt en Bitterheid

Jerry Sittser stelt in zijn indrukwekkende boek "Waar Gods wil is, is Gods weg," dat er minstens twee manieren zijn waarop we ons door ons verleden laten beheersen. De ene manier is door te leven met spijt: "omdat we niet bij machte zijn zijn het verleden te veranderen, zoeken we onze toevlucht tot een ware litanie van 'had ik maars.' Spijt heeft dan ook te maken met met onze eigen verkeerde keuzes. Een tweede manier heeft te maken met de gevolgen van keuzes die anderen hebben gemaakt: 'verbittering steekt de kop op wanneer ten diepste tot ons doordringt dat ons onrecht is aangedaan.
In mijn vorige blog schreef ik over het belang van terugkijken. Iedereen die terugkijkt vindt 'had ik maars' en 'ik heb recht op bitterheid'. We kunnen het verleden echter niet veranderen en het zal een blijvende invloed houden in ons leven. Het maakt ons tot wie we zijn. Zolang het bij beïnvloeden blijft is er niet zoveel aan de hand. We hebben echter een probleem als we ons door spijt en bitterheid laten beheersen. Dan kunnen we namelijk niet verder. We blijven steken in het verleden en worden mensen die maar een of twee liedjes kunnen zingen. Het lied van spijt en/of het lied van bitterheid. Beiden klinken melodramatisch.
Het zijn een soort 'doodsbanden' die de mens omknellen en waarvan we verlost dienen te worden. Het goede nieuws is dat dat kan. Een van Jezus meest spraakmakende volgelingen, Simon Petrus, had alle reden om te blijven hangen in zelfbeklag nadat hij Jezus in de steek had gelaten. Hij had zichzelf enorm teleurgesteld en waarschijnlijk ook anderen die hem een grote keel hadden horen opzetten over hoe "alle anderen Jezus misschien in de steek zouden laten, maar ik niet. Nooit." Of Paulus, door wiens handen zeer waarschijnlijk velen de marteldood stierven omdat ze Christus volgden. Nadat Paulus zelf een volgeling van Jezus was geworden moest hij met dat verleden leven. Beide mannen leerden de kracht van de verlossing kennen. God verlost ons van het gewicht van ons verleden zodat het ons niet langer naar beneden trekt maar door Hem wordt gebruikt om nederigheid en karakter te vormen.
Ik wens alle lezers een vruchtbaar 2011 toe, los van spijt en bitterheid.

De bekering van Paulus zoals afgebeeld in een raam in Melton Mowbray's Parish Church

Petrus ontkent Jezus te kennen. Afbeelding uit Ethiopisch manuscript uit de 17e eeuw

Geen opmerkingen:

Een reactie posten