15 januari 2010

India 6, Worship en Verduistering

Vandaag weer vijf uur lezingen over “worship”. Naarmate de week vordert wordt het duidelijker voor me dat we misschien een poosje het woord “worship” of “aanbidding” niet moeten gebruiken, zodat we af kunnen kicken van de bijverschijnselen die rondom dit begrip is ontstaan. Een “tijd van aanbidding,” een “aanbiddingsdienst,” een “moment van aanbidding;” begrippen die allemaal het idee van ‘maakbaar’ in zich dragen, een begin en een eind, een ding dat wij doen. In het Engels komen we ook de “worshiphall” of “worshipcenter” tegen; de ruimte waar men op zondagochtend samenkomt. Ik bezocht met vrienden een dienst in Illinois waar de grote samenkomsthal alleen voor de zondagochtenddienst gebruikt mocht worden. Die zaal was heilig. Voor de talloze bruiloften die in deze grote kerk plaatsvonden werd een nieuw hal gebouwd,een project dat in de miljoenen dollars liep. Deze misplaatste toepassing van “worship” is te herleiden tot een te enge interpretatie van het begrip.

Het is gerechtvaardigd om in plaats van aanbidding het woord “dienen” of “werken” te gebruiken. Deze begrippen dekken als denkbeeldige vlaggetjes net zo min als “aanbidding” de gehele lading maar het zou een effectieve manier zijn om het referentiekader dat we bij “aanbidding” hebben in een Bijbels juister spoor te krijgen.

Aanbidding gaat over heel het leven. Het is de fundamentele beslissing die iemand neemt wanneer geconfronteerd met de vraag wie men besluit te dienen in dit leven. En, zoals Jezus zegt, dat kan er maar een zijn. Niemand kan twee heren dienen. Alleen God komt alle eer en glorie, aanbidding en dienst toe. Ik en mijn huis zullen hem dienen, zegt de grote Jozua wanneer hij die vraag moet beantwoorden. En, als resultaat van deze keuze is het heel goed mogelijk dat we die dienst aan God ook willen uiten door samen met anderen Hem toe te zingen, maar dat is slechts een onderdeel en een resultaat van een bredere en diepere toewijding aan de Schepper van hemel en aarde, door Jezus Christus, zijn zoon!

Hieronder: zonsverduistering in Hyderabad om 13:17

Geen opmerkingen:

Een reactie posten