13 januari 2010

India 4, Theologie in Aziatische context

Gisterenmiddag begonnen met “Theology in Asian Context”. Na het Westerse Imperialisme, Kolonialisme en in het heden een nieuw Kolonialisme zou Azië behoefte hebben aan een eigen theologie. Hier in India zegt men wel dat Theologie in West Europa is ontwikkeld, door Engeland en Amerika is verkracht en in Azië is gedumpt. De Westerse theologie waarbij men de leer over God in dogma’s en concepten heeft weten te persen, schiet tekort in landen zoals India. Theologie moet veel tastbaarder en praktischer worden om enig impact te kunnen hebben. Daar heeft men dan wel een probleem. Het is nu de derde keer dat ik hier in India ben en een van mijn ervaringen is dat India maar wat graag aan een westerse leidraad loopt. M’n medestudenten beamen dit. Ze vinden het allemaal wel prima. Het is niet alleen dat (quasi) geestelijke producten listig naar India worden geëxporteerd, India wil het maar al te graag importeren! De geest van het kolonialisme is diep in de ziel van India verankerd. Op de Uni ben ik een van de weinige blanken (er lopen er hier zes rond op tweehonderd studenten) en toch word ik anders behandeld en aangekeken. In groepswerk wordt van mij verwacht dat ik het woord voer en het groepje leid, hetgeen ik categorisch weiger daarbij het gevaar lopend als cultureel ongevoelig te worden bestempeld.
Die theologie ontwikkeld zich wel. Geconfronteerd met leed, honger en uitbuiting in het kwadraat kan het niet anders of het Evangelie moet wel handen en voeten krijgen. De dogma’s gaan het niet redden. Die voeden geen lege magen en reduceren recht en waarheid tot abstracte modellen.
De beweging onder de Dalits is niet te stoppen. Ik heb hier eerder al blogs aan gewijd maar zover bladert geen Hollandse ziel terug. De miljoenen worden tientallen miljoenen. Met het geestelijk ontwaken van de allerarmsten klinkt ook de roep om recht en gerechtigheid steeds luider en helderder. De rijken worden nerveus; wie schept straks onze beerput leeg. De gevestigde patronen verschuiven en dit zal op termijn politieke en economische gevolgen hebben.
Waar Europa een theologie heeft die is geënt op een geschiedenis van misinterpretatie en misrepresentatie van de Bijbel ontwikkelt de theologie in Azië zich vanuit de vuilnishopen en riolen van de onderdrukten.
En daar kunnen we in Europa nog heel veel van leren.

1 opmerking: