29 oktober 2009

Zou het angst zijn?

Experimenteren met nieuwe vormen; het lijkt welhaast onmogelijk binnen de bestaande denominationele en kerkelijke structuren.

In "Chasing Francis" van Ian M. Cron* wordt dit dilemma beschreven. De schijnbare zekerheid die een bestaande structuur biedt, is waarschijnlijk het grootste obstakel in het proces van veranderingen. Een soort ingebouwd verzet tegen verandering houdt de noodzakelijke vernieuwing die de kerk nodig heeft tegen. Vanmorgen las ik in de plaatselijke Overschiese krant een interessante uitspraak: "Als je tegen de stroom ingaat kom je altijd uit bij de bron." De oorsprong van ons kerk-zijn bestuderen is niet voldoende, er moet ook een wil zijn om tegen de bestaande stroom in te roeien om dichter bij die bron te kunnen leven. Helaas is het boek van Cron (nog) niet vertaald. Ik ben benieuwd of een uitgever de moed heeft om het op te pakken, of dat iemand zoals Simon van Groningen een boek gaat schrijven.
Waarom houden we zo hardnekkig vast aan onze ingesleten patronen. Het lijkt erop dat, binnen de evangelische wereld, iets dat vier keer achtereen wordt gedaan, meteen verheven wordt tot traditie: "zo doen we dat hier." Vervolgens kom je er nauwelijks mee vanaf.
"Het schept onrust als je de orde verstoort of omgooit," is de veelgehoorde tegenwerping. Maar
dat zou een zeer gezonde onrust zijn omdat het "anders doen" mensen dwingt om voor zichzelf de vraag waar het nu allemaal om gaat, te beantwoorden.
Onlangs sprak ik in Adelaide een groep jonge volgelingen van Jezus toe. Wat hen samenbracht was het verlangen om op een meer authentieke Nieuw Testamentische manier samen te komen. Geen script, geen orde van dienst. Wel eten, veel interactie en de preek was meer een dialoog dan een 30 minuten durende monoloog. Ik voelde me vrij! En weet je, het evangelie was hetzelfde.
Tot slot: de essentie ligt niet in de vorm. Een verandering van vorm leidt niet vanzelfsprekend tot een verandering van het hart. Daar is meer voor nodig. Bekering is, zonder uitzondering en voor iedereen, het beginpunt van de reis.

(*)
Most Helpful Customer Reviews

23 of 24 people found the following review helpful:
5.0 out of 5 stars Our pilgrimage too, September 12, 2006
Chase Falcon, megachurch pastor, has lost his faith. When a young girl falls off her bike and never wakes up, Chase's answers suddenly seem hollow. His faith comes crashing to the ground at the worst possible time: in the middle of a sermon.

"I used to have all the answers, just opened the Bible and there they were. The truth is, they aren't all there - or if they are, I can't find them. I've tried to convince you that Christianity is logical and straightforward, as if God can be codified and stuffed into files he can't jump out of. Each time uncertainty knocked on the door, I hid behind the couch until it went away. Now I'm the one who's thirsty. And the Jesus I've known for twenty years isn't making it go away."

"And what about our church? I mean, is this all there is?..."

Understandably, few at the church know how to react to Chase's crisis. When the elders ask him to take a leave of absence, Chase goes on a surprising pilgrimage, chasing and learning from Francis, better known as Saint Francis of Assisi. Through this novel, Chase's pilgrimage also becomes our pilgrimage too.

Near the end of the book, Chase says, "When I left here, I wasn't sure what a Christian looked like anymore. My idea of what it meant to follow Jesus had run out of gas. I started feeling less like a pastor and more like a salesman of a consumerized Jesus I didn't believe in. Learning about Francis helped me fall in love with Jesus again - and with the church again, too."

I didn't think I could learn so much from a novel, but then again, I've never read a novel that has a study guide before. This book expresses some of what I have experienced, minus the exotic pilgrimage. I was genuinely sad when the book ended because I wanted more.

Not everyone will appreciate this book. Some will not know what it means to go through a crisis of faith, and will not appreciate Saint Francis as an example. But for those of us who long for more, Chasing Francis may take you on a pilgrimage, from a faith with all the answers to a more robust faith and genuine love for Jesus and the church.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten