22 oktober 2009

Heidens Christendom

Klik hier voor onze nieuwsbrief, vers van de pers.

De manier waarop we onze kerkstructuren ontwikkelen en diensten inrichten is glashelder te verklaren. Vanuit het heidendom, en dus niet uit de Bijbel. De "lead", "senior" of wat dan ook "pastor" is eerder een voorvloeisel van onze wens om leiders te hebben en van hen afhankelijk te zijn of, op hen te kunnen mopperen als dingen niet goed gaan, dan vanuit een Bijbels geinspireerde wens om het 'volgens het Boek" te doen. De preekstoel, de liturgie, het zingen, het gebouw, de avondmaalstafel, het avondmaalstel, de preek enz; probeer het maar eens, stel er maar eens vragen over aan je kerkleiders. Je zult stuiten op een lawine aan verdedigingsoefeningen en beschuldigd worden van een kritische geest.
Er staat namelijk nogal wat op het spel. Het inkomen en de carriere van de dominee en zijn onderdominees, en heel veel andere zaken.
"Pagan Christianity" van Frank Viola en George Barna zet het allemaal keurig op een rijtje en als je het leest realiseer je je steeds meer dat we ons willens en wetens hebben laten beetnemen.
Ik weet niet of het boek in het Nederlands is maar het zou een goede zaak zijn zodat het gemeenteleden en -leiders aan kan sporen om een antwoord te vinden op de vraag waarom we de dingen doen zoals we ze doen en of de geloofsgemeenschap waar we deel van uitmaken wel zo nauwgezet de Bijbelse waarden en beschrijvingen betreffende geloofsgemeenschappen reflecteert.
Vandaag weer door met besprekingen in Carlisle. Vanmorgen met een deel van mijn team en dan lunch met Peter Maiden. Vervolgens koffie met Ewout van Oosten, die hier ook is om de buurt onveilig te maken. Daarna mag ik weer naar huis.
Wat zijn mensen trouwens complexe wezens. Snel op hun teentjes getrapt, gekwetst, gemiscommuniceert (zowel aan de zendende als aan de ontvangende kant), aangeschoten en noem alle mogelijke variabelen maar op. Het wordt een interessante ochtend. Het heidendom laat ons liet zo makkelijk gaan!

Geen opmerkingen:

Een reactie posten