4 september 2008

De poortwachters

Vanmorgen kwam ik op een website terecht waarvan de eigenaar zich opwerpt als poortwachter; het is zijn taak om de kerk te behoeden voor valse leer en valse mannen (vrouwen niet, want die moeten sowieso hun mond houden; een vrouw die binnen de context van de kerk haar mond opentrekt kan geen christen zijn en de kerk die dat toelaat is geen kerk). Ik zal hier maar geen link naar die website plaatsen want dan doe ik hetzelfde als de poortwachter. Er zijn er meer. In binnen en buitenland. Eindeloze rijen auteurs, bijbelvertalingen, en christelijke leiders worden gewogen en te licht bevonden.

Een van de poortwachters doet zelf waar hij al de te licht bevondenen van beschuldigt: uitgaan van vooronderstellingen of waarheiddeductie (ik poneer een stelling en ga vervolgens in de bijbel zoeken naar bevestiging voor mijn stelling).
Ik citeer: "God heeft Zijn Woord bewaard in de Reformatiebijbels. De belangrijkste is de Authorized of King James Version (AV of KJV 1611), en voor ons Nederlandstaligen is er de Statenvertaling (SV 1637)".
Alle andere vertalingen zouden 'corrupt' zijn.
God zou er op bovennatuurlijke wijze voor hebben gezorgd dat in onze Statenvertaling elk woord, iedere punt, elke komma op de juiste plaats staat. Aan het feit dat onze vertaling vanuit het Grieks en Hebreeuws is overgezet en dat ook de Bijbelschrijvers keuzes moesten maken welke woorden zij meenden dat het dichtst bij Gods gedachten en bedoelingen kwamen, wordt gemakshalve voorbijgegaan.
Bovendien, op grond van welke bovennatuurlijke ervaring durft de webmaster deze bewering te staven?
Wat een beschamende kortzichtigheid! Bovennatuurlijke ervaringen (hij is cessationist) worden weggeïnterpreteerd maar voor hem maakt God blijkbaar een uitzondering (de openbaring dat de SV de enige zuivere vertaling is).

Ik wind me op over dit soort mannetjes. Een van deze mannetjes die op alles en iedereen kritiek heeft, komt al lange tijd niet meer in de kerk. Die kerk is onzuiver en kan de toets der kritiek van meneer niet doorstaan. Net mannetje is zelf niet langer corrigeerbaar en godsdienstoefeningen worden noodgedwongen binnen de zuivere sfeer van het gezin gehouden waar vrouw en kind sowieso hun kop dicht moeten houden. Rust voor de poortwachter!
Het doet me denken aan de sfeer die Jan Siebelink creëert in "knielen op een bed violen" waar een groepje zuiver in in de leer zich afzondert van kerk en christelijke communiteit.
Het bouwt niet op, het duwt mensen verder bij God vandaan en het schaadt het getuigenis van de kerk.

Ik moet nu wel oppassen dat ik zelf niet als een poortwachtertje over kom! Vooralanog blijf ik me liever inspannen om m'n naaste gewoon maar lief te hebben.

5 opmerkingen:

 1. ik snap nooit zo heel goed waarom de twee echt duidelijke boodschap uit de Bijbel (Houd van God met heel je hart en heb je naasten lief...) geen plekje vinden in het leven van deze mensen.

  Het doel van Gods woord ontgaat zo iemand dan toch?

  BeantwoordenVerwijderen
 2. herkenbaar.... ik ken er ook legio...

  vraag me altijd af waarom ik me altijd zo frustreer over zulke mensen.. Voel ik me persoonlijk aangevallen? soms misschien.. maar daarnaast snap ik het ook gewoon niet.. Valkuil is inderdaad dat ik er zo gefrustreerd van raak dat ik neigingen krijg omgekeerd hetzelfde gedrag te gaan vertonen en rebelser te worden..

  Als God liefde en genade de basis is om elkaar te respecteren, van elkaar te houden en op te bouwen.. waarom dan die veroordeling?? Blijkbaar pretendeert men een uitvoerende aanvulling van God te zijn.. jammer..

  BeantwoordenVerwijderen
 3. wat een kereltje is die poortwachter toch.

  BeantwoordenVerwijderen
 4. Wij hebben Het geïnspireerde Woord van God!

  Wanneer wij dan achter een spoor van vervalsing komen, dat zich openbaart in de nieuwe vertalingen vanaf 1880 na Chr., dan is het geen toevoeging aan de Bijbeltekst of eigen menselijke uitleg, maar een logische conclusie dat God Zijn Woord voor ons bewaard heeft in de tekst van de Reformatie (onze Statenvertaling en de Engelse King James 1611)! Want dat is de Schrift zoals wij hem heden ten dage kunnen onderzoeken (Hand. 17 : 11), dat is de Schrift, zoals God het heden ten dage aan ons overgeleverd heeft!

  WIJ HEBBEN HET GEÏNSPIREERDE WOORD VAN GOD!

  Wij hebben geen verzameling theorieën, maar wij hebben Gods Woord, met daarin Zijn Plan en Zijn beloften, dat zeer vast is en niet van eigen uitlegging is.

  BeantwoordenVerwijderen
 5. (bron: site van een poortwachter)

  BeantwoordenVerwijderen