26 december 2007

Tweede kerstdag

Wat ik me kan herinneren van eerste Kerstdag is dat ik vrijwel de hele dag op de bank heb gelegen met migraine en 12 uitzendingen van het derde seizoen Dr. House heb gekeken. De helft heb ik gemist omdat ik steeds in slaap viel. Kan ik weer opnieuw beginnen.
Ik denk dat Ruben een blije dag heeft. Eerst op zolder en nu in de huiskamer draait hij keihard een cedee met zogenaamde wereldmuziek. De band heet Beirut en de muziek is niet om aan te horen. Martha is de slaapkamer ingevlucht terwijl Ruben en Moniek in die met wereldmuziek gevulde huiskamer figuren aan het knippen zijn.
Ik ga proberen een paar hoofdstukken te studeren in en samen te vatten van "Basic Types of Pastoral care & Counseling" (Resources for the ministry of healing and growth). De auteur, Howard Clinebell (1922-2005) wordt beschouwd als een pionier en expert op het gebied van Pastorale zorg en counseling.
Een van de zwakkere kanten van de benadering is dat Clinebell vrijwel nooit 'dicrimineert'; hij brengt geen onderscheid aan, of spreekt een waardeoordeel uit over de verschillende benaderingen. Hij probeert het allemaal objectief te presenteren.
Het grappige is dat juist in het objectief willen zijn, iemand veel weggeeft over zichzelf: uiteindelijk zullen alle wegen wel naar Rome leiden.Op zich is dat wel waar. Het werkt altijd. Alle wegen leiden inderdaad naar Rome, vooral als je niet eerst definieert wat Rome is. Als je dat nalaat leidt mijn weg mij altijd naar mijn Rome.
Als je echter eerst met elkaar afspreekt wat Rome is, of zou moeten zijn kom je al gauw tot de ontdekking dat niet alle wegen naar Rome leiden.

Nog even over de Wijzen* uit het Oosten. Waren het wetenschappers? Astronomen? Astrologen? Het belangrijkste is dat ze de komst van 'de Koning der Joden' hadden ontdekt in de sterren.

(*) Het vervelende van onze Nederlandse vertaling van de Bijbel is dat men zowel magus en sophos beide vertaalt als 'wijze(n)'.

magus (bijvoorbeeld Mat. 2:1)
a) the name given by the Babylonians (Chaldeans), Medes, Persians, and others, to the wise men, teachers, priests, physicians, astrologers, seers, interpreters of dreams, augers, soothsayers, sorcerers etc.
b) the oriental wise men (astrologers) who, having discovered by the rising of a remarkable star that the Messiah had just been born, came to Jerusalem to worship him
c) a false prophet and sorcerer


sophos (zoals in 1 Kor. 1:26 'niet vele wijzen...')
1) wise
a) skilled, expert: of artificers
b) wise, skilled in letters, cultivated, learned
1) of the Greek philosophers and orators
2) of Jewish theologians
3) of Christian teachers
c) forming the best plans and using the best means for their execution


De Wijzen uit het Oosten waren 'magus' wat het eigenlijk alleen maar spannender maakt. God blijft altijd verrassend. Zijn wegen zijn nog steeds niet onze wegen. Wij mogen dan wel denken dat al onze wegen naar ons eigen Rome leiden; Gods weg is een weg; de weg van geloof in Jezus. De Bijbel definieert 'Rome' en laat vervologens de weg zien.

Ik ga gauw aan de slag. Moet minstens 200 blz. doen vandaag.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten