7 september 2007

Vrijheid....

Dat is het thema van de eerstvolgende jongerenkerkdienst (zondagavond om 19.30). Ik laat een stukje zien uit Braveheart. Het gaat om het stukje waar William Wallace de Schotten toespreekt die, zwaar ontmoedigd bij het zien van de Engelse overmacht, het bijltje er bij neer willen gooien en aanstalten maken om terug naar huis te gaan.

Waarom? Zijn ze bang voor de Engelsen of vrezen ze voor hun leven? In principe zijn ze niet bang voor de Engelsen als ze denken of weten een kans te hebben. Die hebben ze niet. De Engelsen aanvallen betekent voor de meeste Schotten dat ze het er niet levend vanaf zullen brengen.
En toch zijn ze vrij om om te keren en naar huis te gaan.
Maar welke soldaat is nu echt vrij? Die ene die met maar weinig uitzicht zijn leven inzet en bereid is te geven voor een nobele zaak of de soldaat die gebruikmakend van z'n vrijheid terugeekt naar moeder de vrouw en zich de rest van z'n leven verbijt over het gebrek aan moed?

Ons besef en beleven van vrijheid is in de westerse wereld sterk gekoppeld aan ons gevoel van welbevinden; ik moet kunnen doen wat ik wil en alles en iedereen die dat in de weg staat en mijn vrijheid belemmerd is de vijand.
Is het niet zo dat ons besef van vrijheid vooral gericht is op het (be)houden, het nemen en het verzamelen; het opstapelen van tijdelijk genot?
Zou het kunnen zijn dat de manier waarop God naar vrijheid kijkt en bedoelt heeft, helemaal anders is?
Als ik de Bijbel goed begrijp is dat zo. Ware vrijheidmaakt van een mens een "gever". Losgemaakt van verslavingen en de schijnbaar ontembare neiging to "heb" stelt deze bevrijding me in staat om mezelf weg te geven, ten dienst van de ander.

Ik denk dat we het grootste gebod "God liefhebben boven al en je naaste als jezelf" pas kunnen begrijpen en toepassen wanneer we waarlijk vrijgemaakt zijn. En als ik dat zoek kan ik onmogelijk om Jezus heen.

Trouwens, Eternal Differenz stuurt oude mensen van boven de 20 echt niet weg. We hebben altijd een leuke groep "ouderen" die de jonge benadering van ED gewoon erg op prijs stelt. Dus, kom gewoon en maak het mee. www.eternaldifferenz.nl

Sorry buurman Patrick, het is weer een "zwaar" blog geworden. Ik beloof voor morgen weer een luchtig niemendalletje te schrijven.

1 opmerking: