10 januari 2008

India, dag 5

Weer een dag voorbij en weer de volle negen uur uitgezeten ook al werd ik weer geplaagd door hoofdpijn die gelukkig in de loop van de dag wegtrok. In de systematic Theology klas een emotionele aanvaring met de professor die verder heel sportief en ruimhartig is, hoor.
Er uis weinig tijd om tussen of na de lessen de medestudenten te leren kennen. Als het 20.30 is gaat iedereen naar de bieb, naar bed of naar de computers om emails of research te doen. Het ontbijt is om 07.30 en de eerste klas begint om 08.00 uur.
Ik begin uit te zien naar zondag. Die is helemaal vrij. Ben benieuwd hoe dat voelt.
Ik probeer 's-avonds zoveel mogelijk aan de opdrachten te werken die we thuis uit moeten voeren. het is echt hel erg veel en sommige profs lijken er behagen in te schepen om veel onnodig leeswerk op te geven. Voor research moeten we bijv. vier boeken lezen die eigenijk allemaal hetzelfde zeggen maar er wordt wel van ieder boek een serieuze samenvatting verwacht. Daar word ik een beetje rebels bij.
 
Voor Systematic Theology moeten o.a. twee dikke pillen over ST indegraal worden gelezen en samengevat. Er is niemand met een gezond verstand die een boek over ST integraal leest! Dat gebruik je meer als naslagwerk. En wat gebeurt er als er iets onredelijks wordt gevraagd? Juist ja, dan zoek je naar sluipweggetjes.
Een reactie op en vorige blog luidde "Systematic theology is eigenlijk al een contradictie, want God is helemaal niet systematisch.... "
 
Met systematisch wordt bedoeld dat je gehele Bijbel gebruikt om uitspraken te doen over bepaalde zaken. Bijvoorbeeld: op de vraag 'wat zegt de Bijbel over bekering", kijk je niet nar een of twee verzen die bijvoorbeeld jouw voorkeeur hebben maar kijk je naar het brede spectrum van wat de Bijbel daar over zegt en doet op grond daarvan uispraken over het onderwerp dat een brede Bijbelse basis heeft. Het helpt om eenzijdige of onvolledige uitspraken te voorkoen. Op zich wel een zinnige oefening dus.
 
Verder is er weinig spannends te melden. lange dagen waarvan we er vier hebben gehad. Nog veertien te gaan.
Geen foto's want de verbinding hier is zo langzaam dat ik zeker een uur bezig zou zjn.
 
 

1 opmerking: