28 juli 2008

Plaatsen reserveren

Welke moeder wil niet het beste voor haar kinderen? Hoe kan je het een moeder kwalijk nemen als ze de beste tickets voor haar kinderen probeert te bemachtigen?
De vrouw van Zeb doet een dergelijke poging voor haar twee zoons. In een onderhoud met Jezus verzoekt ze Hem of het mogelijk zou zijn dat haar zonen links en recht van Hem mogen zitten in Zijn koninkrijk.
Jezus legt haar uit dat die beslissing niet aan Hem is maar aan de Vader.
De tien andere discipelen, die dit van dichtbij meemaken, nemen het de twee broers kwalijk dat ze het lef hebben om dit aan Jezus te vragen.
Ik kan me dat wel voorstellen; een beetje aanpappen met Jezus; je moeder er bij inschakelen en dan hopen dat je de beste plekjes krijgt.

In het koninkrijk van God werkt het gelukkig niet zoals het in de wereld functioneert. In de wereld speelt vriendjespolitiek een grote rol; wie ken ik en wie staat er bij wie in het krijt? Als jij aardig voor mij bent zit er voor jou ook wel wat in.

In het koninkrijk van God gaat het allemaal anders. Jezus zegt dat het waarmaken van de ambitie tot grootheid begint bij dienen; voorin de rij staan zij die zich hebben ingezet om anderen tot grootheid te brengen.

Dichtbij Jezus zijn begint bij dichtbij hen zijn die het niet verdienen. Hij gaf zelf het voorbeeld. Hij is "niet gekomen om Zich te laten dienen, maar om te dienen en zijn leven te geven als lofprijs voor velen" (Mat. 20:20-28).
Mijn moeder kan me hierbij niet helpen.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten