15 maart 2008

Uw Koninkrijk

Het blijft intrigeren, dat Koninkrijk van God. Jezus zegt dat het onze prioriteit moet zijn (Zoekt eerst Zijn koninkrijk, Matteus 6:33) en daarmee dat alle andere dingen van en in het leven met een mindere plek genoegen moeten nemen.
De kerkgeschiedenis en het kerkheden kent twee extreme benaderingen. De ene benadering is dat het koninkrijk vergeestelijkt wordt en alleen in het hart en in de toekomst bestaat. De andere benadering is het accent op het hier en nu waaruit sociale actie en inzet voor een rechtvaardige wereld voortvloeit.
In de evangelische wereld gaat langzaam het licht aan en ziet men steeds meer de betekenis van het Koninkrijk "hier en nu". Ik hoor zelf ook bij die groep. Het gevaar is dat dit ten koste gaat van de eigen intimiteit met God (inzet voor persoonlijke levensheiliging) en een verwaterde eschatologie (de toekomst is niet van belang, het gaat om het hier en het nu).

Zaak is om deze drie in evenwicht te krijgen en te houden. Juist omdat de gelovige stevig geworteld staat in het heil van Christus en een levende, bruisende toekomstverwachting heeft is hij of zij bij uitstek de aangewezen persoon om wereldveranderend bezig te zijn.

Wanneer verleden en toekomst geborgd zijn, kan de focus op het hier en nu de volle aandacht krijgen. Of zoals ik het dominee van Keulen jaren geleden eens heb horen zeggen: "Alleen uit een snaar die aan beide einden vastzit en gestemd is kan muziek komen".

Deze week kreeg ik een boek toegestuurd dat zeer de moeite waard is en een helder inzicht geeft in deze complexe materie: Derek Morphew, "De Grote Doorbraak", Amersfoort, Inside Out Publishers, 2005.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten