11 januari 2013

Woorddeuren

De apostel Paulus introduceert enkele impliciete ideeën over geopende deuren in Kolossenzen 4. Hij zit in de gevangenis en vraagt de lezers om te bidden dat God woorddeuren opent die, eenmaal geopend, een gelegenheid zijn voor de manifestatie van het mysterie van Christus.
De manifestatie van het evangelie (hier "het mysterie van Christus" genoemd) is een samenspel tussen omstandigheden, Gods handelen en (in)direct betrokkenen.
Het idee van een eenzijdig georganiseerde evangelisatieactie komen we in de Bijbel niet tegen. God zelf zal in welke omstandigheden dan ook de woorddeuren moeten openen, waarmee een natuurlijke ingang voor dat mysterie van Christus wordt gecreëerd. Een open deur in de context van een gevangenis is een krachtig beeld. Je moet wel van een andere planeet komen wil je van zo'n deur geen gebruik maken. Zelf heb ik nooit gevangen gezeten maar het lijkt me dat als iemand gevangen zit en de deur van z'n cel staat om wat voor reden dan ook open, de gevangene de verleiding niet zal kunnen weerstaan om in ieder geval z'n hoofd buiten de deur te steken om wat vrije lucht te kunnen inademen.

De metafoor van de open deur mag dan niet zo sterk werken in een vrijwel deurloze omgeving maar heeft dezelfde betekenis en kracht: als er een deur opengaat, stap je er doorheen.

Evangelieverkondiging buiten een relationele context is de Bijbel vreemd. Sterker nog, manifestatie betekent alleen iets in een context. Die context kunnen de omstandigheden zijn die daartoe aanleiding geven, maar kan uiteraard ook persoonlijk of sociaal zijn.

De kruistochten zijn een voorbeeld van een door mensen geforceerde deur en de geschiedenis leert ons dat het niet alleen een slecht idee was maar dat ook eeuwen later het beeld van de discipelen van Christus naar buiten toe mede bepaalt.

Het vraagt om wijsheid en inzicht om met het werk van Gods Geest "mee te bewegen". Niet iedere gelegenheid dicteert een (geforceerde) manifestatie. Maar het  is zeer wel mogelijk dat God in de talrijke gelegenheden waarin we ons dagelijks bevinden een woorddeur creëert die het mysterie van Christus voor de betrokkenen betekenis, zin, inhoud en gezag geeft. En dat noemen we dan een manifestatie.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten