10 maart 2010

Meer aardbevingen; komt Jezus terug?

Evangelische christenen zien in iedere aardbeving een bevestiging dat we in de laatste dagen leven en dat Jezus nu toch wel snel zal terugkomen. Daarbij wordt gerefereerd aan de laatste hoofdstukken van o.a. het Matteüs evangelie waarin Jezus de voorspelling doet dat in de laatste dagen het aantal aardbevingen toe zal nemen. Maar is het nu ook daadwerkelijk zo dat er meer aardbevingen plaatsvinden. Volgens de wetenschap is dat niet het geval. Is dat nu slecht nieuws voor de Evangelicalen? Ik weet het niet (heb het niet gemeten) maar ik denk het wel. Het verlangen naar recht en gerechtigheid is gerechtvaardigd maar is niet het exclusieve recht van de christen; de hele wereld is in barensnood en het verlangen naar recht en gerechtigheid universeel.
Hoe moeten we de passages uit het Matteüs evangelie dan lezen? Er zijn er die geloven dat het meeste waar Jezus op doelt al geschiedenis is (preteristen), culmulerend in de uiteindelijke vernietiging van Jeruzalem in het jaar 70.
De gedachte dat het hollend achteruit gaat met deze wereld is ook niet bijster actueel. De 'verkillende liefde' waar Jezus het over heeft is altijd actueel geweest. Moord, doodslag, begeerte, hebzucht is van alle eeuwen. Hier is het laatste woord nog lang niet over gezegd. Dat is aan God. De betreffende hoofdstukken houden ons echter bij de les, verhoeden dat we in slaap sussen en houden de opdracht om de wereld in te gaan om discipelen te maken levend.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten