11 maart 2010

Eer belangrijker dan goed of fout

De Irakees die in Zierikzee zijn kinderen vermoordde en vervolgens de hand aan zichzelf sloeg is een gevolg van de blindheid van onze rechterlijke macht voor de ernst van de eerwraak. Waar onze rechterlijke macht het principe van goed en fout hanteert overstijgt eerwraak dit, in onze ogen, ethisch juister en betere principe. Integratie is tweerichtingsverkeer en zolang onze rechters vanuit hun eigen culturele referentiekader de wereld en mensen beoordelen, blijven dit soort tragische gebeurtenissen bestaan. Ik wil niet zeggen dat wanneer andere culturele waarden in ogenschouw worden genomen eerwraak niet meer zal gebeuren. Maar als een rechter zich bewust is van het overheersende belang van eer in andere, niet Westers culturele modellen, zal deze alles in het werk stellen om de veiligheid van de potentiële slachtoffers te waarborgen. Misschien moet ik training in interculturele intelligentie aan onze vaderlandse rechterlijke macht aan gaan bieden...
De vraag is namelijk niet
of we wel met anderen culturen willen samenleven, dat station is al lang gepasseerd, maar vooral hoe je dat zo effectief mogelijk doet.
Ik schaam me regelmatig voor mijn Nederlanderschap. Een samenleving die zoveel tolereert en iedereen de ruimte wil geven maar blind blijft voor de ruimte die de ander opeist, is kortzichtig, hautain, daarbij haar superioriteit koesterend.
Het is interessant dat in het Genesis verhaal het belang van schaamte die bedekt moet worden in eerste instantie duidelijker naar boven komt drijven dan het idee van schuld. Een van de eerste acties die de Here God onderneemt is de schaamte van Adam en Eva bedekken. Dat zegt wel wat over het belang daarvan. Ja, ze waren heel erg fout en die fout resulteerde in schaamte, het totale verlies van eer.
Eerherstel vinden we in Christus en daarom hebben wij een boodschap voor onze buren uit andere culturen waarin eer en schaamte prevaleert. De wraak is aan God, en niet aan ons. Christus bedekt onze schaamte en God zal oordelen over goed en kwaad: "Zalig hij, die waakt en zijn klederen bewaart, opdat hij niet naakt wandele en zijn schaamte niet gezien worde" (Openbaring 16:15)
"Wreekt uzelf niet, geliefden, maar laat plaats voor de toorn, want er staat geschreven: Mij komt de wraak toe, Ik zal het vergelden, spreekt de Here" (Romeinen 12:19).

1 opmerking:

  1. De superioriteit van de Nederlandse samenleving (onder het plaatje), die is denkbeeldig, toch?

    Arma.

    BeantwoordenVerwijderen