17 juli 2009

Christianity Rediscovered

Met positieve verbazing heb ik tot in de late nachtelijke uurtjes "Rediscovering Christianity" gelezen. Het beschrijft een invalshoek betreffende de zendingsopdracht die ik niet zo goed kende. Heel veel gedachten zijn zeer herkenbaar omdat ik daar in mijn zoektocht naar waarheid ook op ben gestoten. Voor zover ik weet is het boek niet in het Nederlands vertaald en dat is jammer omdat het zou bijdragen aan een gezonde discussie over de taak en de plaats van de kerk. Het boek helpt begrijpen waar de kerk ontspoord is en waarom nog steeds heel veel kerken op dat zijspoor blijven doordenderen. Onze 'manier' van kerk zijn en wereldevangelisatie is zo verweven met onze cultuur dat we eigenlijk niet anders meer kunnen denken dan in de patronen waarmee zijn opgegroeid. Hoe komt het bijvoorbeeld dat zoveel kerken bezig zijn om hun 'programma' zo aan te passen dat het aantrekkelijk wordt voor buitenstaanders om de diensten bij te gaan wonen. Vinden we een "zoekervriendelijke" kerk in het Nieuwe Testament. Ik had onlangs een gesprek met enkele kerkleiders die een voorganger zochten die de kerk zou helpen om programma's te ontwikkelen die buitenstaanders aan zouden trekken.
De roep om aantrekkelijke diensten te organiseren komt voornamelijk de eigen behoeften van de kerkgangers tegemoet. Het wordt voor hen leuk om de diensten bij te blijven wonen. Maar, ten koste van wat?
En, hoe ziet zo'n aantrekkelijke dienst er dan uit? Vlotte sprekers die hun publiek wel 15 minuten weten te boeien, snelle presentaties, gestroomlijnde liturgieën en desnoods koffie tijdens de dienst. Let wel, ik zou het zelf ook veel leuker vinden.
Maar, is dat het dan?

Waarom slagen we er nauwelijks in om mensen in hun cultuurgroepen en "stammen" te bereiken? Omdat we verwachten dat ze naar ons toekomen, of, omdat we ons blijven richten op het bereiken van het individu.
Wat verklaart het relatieve succes van "Thugz Church" in Rotterdam? Het succes ligt hierin dat Daniel de Wolf en zijn team besloten om bij de "stam" te gaan leven en hun levens met de leden van die 'stam' te delen. Dat is authentieke evangelisatie. Maar welke kerk vaardigt mensen of om juist dat te doen? We hebben liever dat de "stammen" naar ons toekomen zodat we als kerk gaan groeien en steeds meer middelen inzetten om het leuk voor onszelf te maken en te houden.
Welke kerk in Nederland heeft de moed om een advertentie te plaatsen waarin een voorganger gezocht wordt die een salaris krijgt van 40.000 euro en deze voorganger vervolgens naar een plek stuurt waar mensen het Evangelie nog nooit hebben gehoord? Dat doet geen enkele kerk. terwijl het haar voornaamste opdracht is! Als iemand in de kerk al de wens heeft om dat te doen wat Jezus de kerk heeft opgedragen staat hij/zij er veelal alleen voor. De kerk wil daar best wel 250 euro per maand aan geven maar dan heb je het wel gehad.
Kortom, de woorden van Jezus waarbij Hij 2000 jaar geleden al vaststelde dat de oogst niet het probleem was en is, blijken actueel. En net zo actueel is het gebrek aan werkers! En waarom? Omdat de kerk wereldwijd lijdt aan een chronisch navelstaren waarbij meer dan 90% van haar bronnen worden geïnvesteerd in haar zelfbehoud.

Hier de link naar een Engels evaluatie van het boek.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten