7 april 2009

Weer thuis

De consultation zit erop en ik ben bijna thuis. In een complexe organisatie als OM, werkzaam in meer dan honderd landen met honderden vacatures, is het een uitdaging om het internationale samenwerkingskarakter te bewaren. Het mobiliseren van vrijwilligers is een voortdurende uitdaging. Sommige velden moeten eerst de juiste mensen op de juiste plekken hebben om het werk verder te kunnen ontwikkelen. Het allerbelangrijkste in dit alles zijn de relaties tussen de leiders en vertegenwoordigers van de velden onderling. Het is voor mij bijvoorbeeld onmogelijk om de details van alle noden en vacatures van alle individuele velden te kennen. Het is eigenlijk vanzelfsprekend dat ik me richt op die plekken en die mensen die ik ken. Daarom is het leren kennen van medewerkers en situaties belangrijk. Investeren in relaties is cruciaal en in kader van wat we willen bereiken, een van de beste tijdsinvesteringen. Niet allen voor mij maar voor alle OM-ers.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten