17 maart 2011

Inclusieve liefde en Exclusieve weg (slot)

"Wat komt er eerst? Het woord of de daad? In de Bijbel vindt je geen nadrukkelijk volgorde en er bestaat een creatieve spanning tussen de twee die we waarschijnlijk altijd nodig zullen blijven hebben om ons scherp te houden.
Joel Edwards besloot zijn serie vanmorgen aan de hand van Handelingen 4:8-12 waar we de eerste christelijke apologetiek aantreffen. "Op grond waarvan, op wiens gezag, stichten jullie verwarring, breken jullie in op de economische en sociale status quo?" De discipelen moeten hun goede daad verdedigen en hun verdediging is luid en duidelijk: De naam van Jezus Christus.
Als je de wonderen van Christus bestudeerd, realiseer je je al snel dat deze altijd verder reikten dan alleen het fysieke. Alle wonderen hebben directe gevolgen voor de socio economische werkelijkheid van de betrokkenen en hun omgeving. De melaatse die wordt genezen krijgt de opdracht om "naar de zijnen" terug te keren. De blinde man wordt gevraagd wat hij van Jezus wil? Genezing zal gevolgen hebben. De textuur van zijn leven zal ingrijpend veranderen en is dat wat hij wil? De verlamde in Handelingen 4 zal nooit meer aan de poort van de stad zitten bedelen. De gevolgen voor zijn leven en werkelijkheid zullen ingrijpend zijn.
In handelingen 6 lezen we over de weduwen die worden achtergesteld. Oppervlakkig gezien lijkt het te gaan over de instelling van het ambt van diakenen, maar dat is slechts bijzaak. Het kruis van Golgotha heeft als gevolg dat de goedheid van God die daarin wordt gedemonstreerd haar weg dient te vinden naar de praktijk van het leven. De kerk komt tot een stilstand. Dit is belangrijk. Iets dat verkeerd is moet worden recht gezet. Er wordt geen commissie in het leven geroepen om de zaak theologische te verkennen. Er moet gehandeld worden, en wel direct! Een aantal A+ apostelen en discipelen wordt aangesteld om deze ongerechtigheid meteen te herstellen. Daden zijn het empirisch bewijs van de goedheid van het kruis. Daarom bestaat er geen verschil tussen "Heilig, heilig, heilig," en "laat Mijn volk gaan." We zijn getraind om ons te vereenzelvigen met Mozes en de brandende braambos maar niet met de verschijning van Mozes voor Farao met de roep om gerechtigheid. In Gods hart zijn deze twee, aanbidding en actie, gelijk.
Gisterenavond werd het werk van OM India gepresenteerd. De 103 scholen, de talloze klinieken, 3000 Good Shepherd kerken die de afgelopen jaren zijn ontstaan, HIV/Aids preventie, de tomeloze inzet voor sociale gerechtigheid, tekenen en wonderen en de meer dan 100 buffels die zijn aangekocht om gezinnen van een bron van inkomsten te voorzien en de talloze micro enterprise initiatieven; het past en hoort allemaal bij elkaar.
De inclusieve liefde van God en de exclusieve enige Weg bestaan in een creatieve spanning met, maar niet in tegenstelling tot elkaar.

Hij beschermde het recht van armen en behoeftigen –
en hij leefde in voorspoed.
Is dat niet: mij kennen?
– spreekt de HEER. (Jeremia 22:16)

De HEER van de hemelse machten houdt het recht hoog,
de heilige God toont zich heilig in zijn gerechtigheid. (Jesaja 5:16)

Gerechtigheid, rechtvaardigheid en heiligheid; ze zijn onlosmakelijk. Er zijn talen die hier dan ook maar een woord voor hebben.

Aan de kerk de taak om de goedheid van het kruis te demonstreren.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten