5 februari 2011

Melbourne, maar dan nat

Man, wat is er veel regen gevallen vannacht. Daar kunnen we in Nederland nog wat van leren.
Vanmorgen om 7 uur draafde een man of dertig op voor een ontbijt en een toespraak. De toespraak zou moeten gaan over midlife. De midlife crisis is echter een gebeuren dat nogal buitenproportioneel is opgeblazen. In zekere zin bevindt ieder mens zich altijd in een bepaalde mate van crisis. Grofweg zou je kunnen zeggen dat de "midlife" plaatsvindt tussen de dag van onze geboorte en die van onze dood. Iedereen is altijd in transitie. Iemand die dat niet is, staat stil en dat wordt nooit als iets positiefs ervaren. In Prediker drie wordt uitgebreid verhaal gedaan van seizoenen en daaruit kunnen en mogen we afleiden dat we voortdurend onderweg zijn van het ene naar het volgende seizoen. Die seizoenen in onze levens hebben unieke kenmerken.
Daar hebben we het dus over gehad. Ik heb de mannen in leeftijdsgroepen opgedeeld en ze een overzicht gegeven van de "taken" die typische zijn voor hun levensseizoen. Als extra opdracht moesten ze nadenken over de vraag hoe ze "de vrees voor God" in hun levensfase zouden typeren. Die vrees voor God wordt door Prediker als doel van al die seizoenen genoteerd.
  • De 20-30 jarigen associëren het met onderwerping.
  • De groep van 30-40 associeert het met gehoorzaamheid.
  • De 40-50 jarigen maakten zich wat bezorgd over het ontbreken van de vrees.
  • Tenslotte meldden de 50-60 jarigen dat vrees door hen vooral vertaald wordt in een ervaring van heilig ontzag en verbazing.
Vervolgens nog twee sessies gedaan over mentoring met een man of zestig staf en leidinggevenden. Tenslotte wat gewandeld, gehangen en nu moet ik bepalen waar ik het morgen over ga hebben.
Werken dus terwijl de rest zich vermaakt met andere zaken.

Ruben als pakezel nadat Caleb z'n laarzen vol had laten lopen en blaren op z'n voeten kreeg.

Een aantal van die beesten, ook wel bekend als de broers en zussen van Skippy

Hier komt water uit een tunnel die normaal gesproken droog staat

Een uit de kast komende varen


Geen opmerkingen:

Een reactie posten