5 juni 2010

Een aantal...

Zoals jullie weten ben ik een boekenfreak. Er zijn altijd wel boeken onderweg die ik ergens op de kop tik. vanuit Engeland, Amerika en Nederland. Boeken voor een cent op amazon.co.uk, Ramsj* boeken en tweedehands. Ramsj betekent overigens niet dat het geen goede boeken zijn waarvan de uitgever ten einde raad besluit om ze te dumpen. Er zitten echte goudklompen tussen.
Arbeid, zin en geloof is een dikke pil van meer dan 500 bladzijden. Wat een geweldig overzicht van hoe we in Nederland over arbeid in relatie tot het geloof denken en hoezeer dit gedachtengoed door de eeuwen heen onderdeel is geworden van ons culturele erfgoed. Makkelijk te lezen met praktische individuele en groepsopdrachten.

Prisoners of our thoughts werkt het gedachtengoed van Vikto Frankl aangaande zingeving in het leven uit. De door Frankl ontwikkelde Logotherapie heeft duidelijk Judaistische wortels en is een positief antwoord op het nihilisme, existentialisme en reductionisme. Een genot om te lezen en leidt onherroepelijk tot zelfonderzoek aangaande de keuze die we hebben om zingeving te vinden, zelfs in het schijnbaar zinloze. Soms wat theoretisch (zit er ergens een knopje dat je om kunt zeten; ik dacht het niet) omdat het onduidelijk blijft hoe je dat dan precies moet doen.

The protestant ethic and the spirit of capitalism van Max Weber en Abraham Kuijper's Het Calvinisme liggen sterk in elkaars verlengde. Het is duidelijk dat Kuijper door Weber is beïnvloed. beide boeken spreken zich uit tegen het kapitalisme.
De van oorsprong revolutionaire veranderde kijk die de Reformatie bracht op arbeid (een positieve bijdrage van de Reformatie) is helaas door het kapitalische gedachtengoed ingehaald. De roep om de wereld in te gaan en arbeid positief te duiden als integraal onderdeel van de scheppingsopdracht beklijfde aanvankelijk maar is verworden tot een scheiding tussen werk en privé en werk en geloof. De verbinding is weg. Het streven naar winst is niet verkeerd maar als die winst behaald wordt ten koste van de werknemer en tot meerdere eer en glorie van de vergaring van kapitaal is dat fundamenteel en ethisch fout.
Hoe dan ook, de meeste bloglezers zijn nu waarschijnlijk al afgehaakt. Ik wilde toch graag mijn top vier van de afgelopen maand met jullie delen.


(*) Het van oorsprong Jiddische woord ramsj heeft als algemene betekenis: ongeregeld goed of rommel.
Het begrip ramsj hanteert men in het bijzonder voor boeken die tegen afbraakprijzen op de markt gebracht worden: het zogenaamde modern antiquariaat. Het gaat hierbij om nieuwe, niet eerder verhandelde boeken die niet goed meer lopen en die door de uitgever worden verramsjt. Dat wil zeggen dat de eerder bepaalde vaste boekenprijs definitief wordt opgeheven, er is dus geen sprake van een tijdelijke aanbieding. Het begrip ramsj heeft ook geen betrekking op door antiquaren verkochte tweedehands of oude boeken. (Wikipedia)

Geen opmerkingen:

Een reactie posten