7 februari 2011

Je loopt dan door de stad...

...en denkt bij jezelf dat het overal hetzelfde is: mensen, teveel verkeer, teveel lawaai, kopen en verkopen. Melbourne zou net zo goed Amsterdam kunnen zijn. Of New York.
Ruben en ik dachten dat deze stad misschien anders zou zijn. We hadden het dus al gauw gezien. Een Israëliër probeerde me voor 160 dollar een potje met spul uit de dode zee te verkopen. Het is ook overal hetzelfde: wegwezen hier.
Gisterenavond m'n eerste (van twee) studies over Vlees en Geest. Ik ben niet verder gekomen dan mijn inleiding. Het was duidelijk dat God iets te zeggen had tegen de gemeente dus bleef ik bij de vierde "slide" hangen. Nog tien te gaan (vanavond) en het ziet er naar uit dat ik niet bij de hoofdmaaltijd aan zal komen maar bij niet veel verder zal komen dan de basis. Dat betekent ook dat ik volgend jaar terug moet komen om het af te maken. In de basisinleiding ga ik in op:
  • Het mechanisme van verandering
  • De latente onwil om te veranderen
  • Antropologie en verandering
  • Buitenkant versus binnenkant: Jezus en Petrus hameren op gedragsverandering. Die zichtbare verandering aan de buitenkant is de vrucht van iets dat binnen in ons heeft plaatsgevonden. Of is het een geforceerde aanpassing. Hoe verhoudt de opdracht om ons te gedragen overeenkomstig de normen die heersen in Gods koninkrijk zich tot de noodzakelijke verandering van het hart. Volgens Paulus, in Efeze 3, werkt God van binnenuit maar worden wij geacht om van buitenaf onze hartstochtelijke medewerking te verlenen.
Vanavond dus deel twee.