19 juli 2011

Het huwelijk tussen Meta en Morf.

Een van de levensthema's die mij mateloos interesseert is dat van "veranderen." Hoe verandert een mens? Zijn er fases te onderscheiden? Aan wat voor randvoorwaarden moet een veranderingsproces voldoen?
Wetenschappers zullen altijd hun best doen om het veranderingsproces zichtbaar en meetbaar te maken. Hieronder zo'n model. De vraag is of de fases wel te onderscheiden zijn. De kritiek op het model is dan ook dat de mens ingewikkelder in elkaar steekt en de cyclus van veranderingsstappen niet lineair maar eerder als een hutspot ervaart. Iemand die in een veranderingsproces zit kan niet altijd helder aangeven wanneer de knop omging. Contemplatie (in het model de eerste twee stappen van voorbereiding en overweging, zal het proces eerder voortdurend ondersteunen en motiveren dan als onderscheiden fase worden beleefd.
Hoe dan ook, als je naar het model kijkt en nadenkt over hoe een 'bekering' tot stand komt, dan hebben de bedenkers van de theorie toch aardig nagedacht. In de christelijk wereld spreken we over bekering als de grootste en meest ingrijpende verandering in een mensenleven. Vervolgens gaat men een traject in van veranderingen dat eigenlijk niets anders is dan een ander woord voor bekering(en).
Laten we wel wezen, voordat iemand tot bekering komt is er heel wat afgecontempleerd. De overwegingen waar iemand doorheen gaat voordat men tot actie overgaat kunnen lang en intens zijn.
De stap die mij het meeste intrigeert en interesseert is die van volhouden. Wanneer is er sprake van een "metamorfose," waarbij het veranderingsproces als voltooid kan worden beschouwd. Is dat volhouden het eindstation? In het model ligt terugval als een potentieel volgend station al op de loer.
In Romeinen 12 schrijft Paulus over "vernieuwing," het huwelijk tussen Meta en Morf. Zo'n huwelijk is een werk in uitvoering; op weg naar compleetheid waarbij de vernieuwing eerder een circulaire werkelijkheid is dan een lineair te plannen route. En wat dat hele zaakje dan bij elkaar houdt en perspectief geeft is een van de mooiste woorden die we in de Bijbel tegenkomen en dat is GENADE.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten