11 december 2009

Meer zeggen dan je zegt

Vanmorgen las ik op het Christelijk Informatie Platform een bericht over een conferentie die de toereikendheid van de Schrift bepleit. De huidige malaise in de wereld en de bezoedeling van bijna elk aspect van Amerika (maar het kan net zo goed gezegd worden van Europa dat zich als een braaf hondje aan de leiband van de VS laat meevoeren) wordt geweten aan het loslaten van deze toereikendheid. Impliciet wordt er meer gesuggereerd: voor de huidige malaise, toen het goed ging, hield men dus wel vast aan de toereikendheid van de schrift? Het is een logica die niet werkt; gewoonweg niet waar kan zijn.
  • Stelling A: De huidige toestand in de Verenigde Staten is het gevolg van het loslaten van de toereikendheid van de Schrift.
  • Stelling B: De vorige toestand in de Verenigde Staten is de vrucht van het vasthouden aan de toereikendheid van de Schrift.
De "vorige" toestand in de Verenigde Staten heeft onder andere het kapitalisme, economische en militaire suprematie, sociale ongelijkheid, individualisme en autonomie gebracht; een aantal voorbeelden van zaken die binnen de toereikendheid van de Schrift scherp veroordeeld worden.
Terugkeer naar de toereikendheid van de Schrift is noodzakelijk om voor de zuiverheid van de kerk, de suprematie van het Evangelie en het voortbestaan van de christelijke beschaving te zorgen.
Maar het zijn de duizenden verschillende denominaties die binnen diezelfde context van de toereikendheid van de Schrift al duizenden jaren van mening verschillen over wat een zuivere kerk, de suprematie van het Evangelie en een christelijke beschaving is.
Op het moment dat je het volgen van Jezus in een leerstelling wil persen gaan er lijken vallen. De kerk heeft daar al eeuwenlang ervaring mee een historie de de huidige volgelingen van Jezus het schaamrood op de kaken dwingt!
Zuiverheid, suprematie en voortbestaan; grote, pretentieuze woorden die een verlangen verwoorden naar een wereld waarin mensen leven die met God en elkaar verzoend zijn. Maar de werkelijkheid is dat we in een wereld leven vol met mensen die lijden aan ontoereikende inzichten, ideeën en interpretaties.
Jezus kwam niet om een bundel dogma's te deponeren maar om te laten zien hoe God het leven bedoeld heeft. Hij heeft de wereld geleerd dat er binnen het ontoereikende systeem en denken van de wereld een leven mogelijk is in Zijn koninkrijk. Dat is een levensstijl.
Het impliciete idee dat we door de toereikendheid van de Schrift te omarmen toegroeien naar een "nieuwe tijd" waarin niet de levensstijl van Jezus centraal staat maar de interpretatie van Sola Scriptura door een man die al heel lang dood is en wiens naam met een C begint, valt volgens mij buiten de openbaring en de bedoeling van de toereikende Schrift.

1 opmerking: