18 februari 2008

En toch...

Als Jezus ons leert bidden "Geef ons heden ons dagelijks brood", zou het dan misschien mogelijk kunnen zijn dat het om brood gaat? Waar en wat ik er ook over lees; uiteindelijk wordt er een geestelijke draai aan gegeven en gaat het weer over mij en mijn geestelijk leven. Is het echt zo moeilijk on de blik van onszelf af te wenden en om ons heen te gaan kijken of er nog iemand is die ook een boterham nodig heeft?
Hier sprak ik gisteren over in Eindhoven. De kern van mijn boodschap was dat je een christen kunt herkennen aan het feit dat hij z'n boterhammen deelt met anderen. Een volgeling van Jezus is een "ons" mens en niet langer een 'ik' mens.
Die boterham ging er niet bij iedereen even vlot in. Iemand hield steevast vol dat het om het geestelijk brood gaat en daar moet ik me mee voeden. Dit denken heeft ertoe geleid dat generaties christenen zich hebben afgezonderd van de wereld en hun activiteiten hebben gereduceerd tot programma's waarin de 'zelfvoedzaamheid' centraal staat.

De verhoudingen zijn scheef.
Grofweg komt het hierop neer.
Nederlanders behoren bij te 10% van de wereldbevolking die 90% van de spullen heeft. De andere 90% van de wereldbevolking moet het met 10% doen.
Illustratie: Op jouw bord liggen negen boterhammen en negen van je buren delen samen een boterham.
En toch volhouden dat het over iets geestelijks gaat.
Geef ons heden ons dagelijks brood. Eet smakelijk.
Iemand die het Onze vader bid en denkt dat het om hem gaat, heeft er nog helemaal niets van begrepen.

Overigens heeft het plaatje hieronder er niets mee te maken. Maar het is wat Google dacht dat ik nodig had: