6 maart 2012

Betrouwbare boef

We kennen zijn woorden een vrijwel absoluut gezag toe en de heidense kerk is voor een belangrijk deel op zijn interpretaties, richtlijnen en adviezen gebouwd, gegroeid en gescheurd. Met grote woorden beschrijft hij de kracht en macht van God die in staat is om oneindig veel meer te doen dan alles wat wij kunnen vragen of bedenken. Hij moedigt het volk van God aan om die kracht na te jagen, te testen en te doorgronden.
De man van de grote woorden zit echter zelf in de gevangenis; een bewijs van de kracht en macht van de God die hij dient?
Nu lijkt het gros van de kerk er niet meer mee ter zitten dat hij werd afgeschilderd en weggezet als een boef, een crimineel die verdeeldheid zaaide en de status quo van de bestaande geestelijke machtsverhoudingen openlijk en met verve bekritiseerde.
Wat zou zijn directe omgeving hebben gedacht? Waar rook is, is vuur? Iemand zit toch niet voor niets in de gevangenis? Ook al is hij onschuldig, er zal vast wel iets van waarheid in de aanklacht zitten.
Hoe betrouwbaar is het getuigenis van een beklaagde?
Paulus deed niet zo aan politieke correctheid en dat kwam hem duur te staan. Uiteindelijk sterft hij in ballingschap; zijn vrijheid hem ontnomen.
Echter, de impact van zijn woorden reikt door de eeuwen en de geschiedenis heen. Ze vormen en bepalen vandaag mijn geloof en die woorden liggen op mijn bureau - vandaag in de vertaling van Groot Nieuws.
Men kon zijn fysieke bestaan begrenzen maar zijn woorden niet.

Het gaat me echter om de paradox van enerzijds het bezingen van de kracht en macht van God, die nog oneindig veel groter blijkt te zijn en daartegenover de gevangen bezinger. Hoe verhouden die twee werkelijkheden zich tot elkaar?
Paulus leek er niet zo mee te zitten. De oneindige kracht en macht van God staat los van de beperkingen waartoe we in het aardse bestaan veroordeeld zijn. Deze beperkingen manifesteren zich voor iedereen op een unieke manier en de kunst van het leven is om met en in die beperkingen het koninkrijk van God te zoeken en te vinden.
He kracht en macht van God staan los van de materiĆ«le werkelijkheid. Hoewel er lieden bestaan die deze kracht en macht koppelen aan aardse zegeningen in de vorm van voorspoed en welvaart; gezien vanuit de Bijbel houdt die koppeling geen stand.
Het was en is nog steeds Immanuel: God met ons. Hier en nu en ongeacht de omstandigheden waarin we ons bevinden. Paulus begreep en ervaarde dat. Daarom kon hij zingen en schrijven over die geweldige kracht en macht.

Efeziers 3:20-1:1.

Paulus in de gevangenis. Rembrandt van Rijn