18 maart 2013

Bouwen aan team

Er waren eens vijf koningen die met veel succes hun koninkrijken bestuurden. De onderdanen waren gelukkig en deden allemaal keurig hun werk en betaalden zelfs graag belasting. De koninkrijken hadden goede naam en faam in de gehele regio. De koninkrijken waren los van elkaar en in verschillende tijdsperioden onstaan en leefden in vrede en wederzijds respect met elkaar. Af en toe ondernamen ze samen veldtochten of deden andere waardevolle en leuke dingen met elkaar.
Naarmate de koninkrijken sterker werden deden de koningen een ontdekking. Ze dienden een gelijkwaardig doel (ze leefden vooral van de houthandel) en bedachten dat ze samen sterker zouden staan en het doel effectiever zouden kunnen bereiken als ze de handen ineen sloegen. Het product was eender alleen het soort hout verschilde per koninkrijk. Zo besloten de koningen op een dag dat ze samen een team zouden vormen. Een team waarvan ieder lid op zich prima in staat was om zijn houthandel voort te zetten en uit te breiden maar desondanks ervoor koos om zijn krachten te bundelen met die van de andere koningen.

Hoe functioneert en groeit zo'n groep leiders als Team? Dat is de opdracht die we onszelf hebben gegeven voor vandaag en morgen. We zijn met dat team ergens in de Schotse rimboe en aan mij is de taak om dit proces te faciliteren. Zo zie ik mijn rol binnen deze groep zeer capabele mensen die geloven dat het geheel meer is dan de som er delen.
Human Resource is volop in ontwikkeling en binnen OM kiezen we voor een integrale benadering waarin alle aspecten die met het welbevinden, de ontwikkeling en groei van alle werkers en de organisatie met elkaar verbonden worden. 
Ik hoop en bid dat deze dagen hout snijden.