5 februari 2009

Waar is Jezus...

Vanmiddag en vanavond spreek ik op een conferentie in Oldebroek. Een aantal weken terug kreeg ik het verzoek om samen met de andere spreker (die sprak gisteren) een thema te bedenken. Daar kam uiteindelijk uit dat ik zou spreken over "Jezus in de profeten" en "Jezus in het Nieuwe Testament". Achteraf had ik wat meer na willen denken en met een iets origineler thema willen komen. Maar ja, het moest snel, ik zat midden in m'n studies in India en toen m'n collega spreker met het voorstel kwam om Jezus te vinden in de Thora, de Psalmen, de profeten en in de Evangelien, vond ik het allang best.
Het is niet dat ik nu perse met een geldige vondst wil komen maar ik besef dat deze thema's voor geroutineerde evangelicalen gesneden koek is. De Bijbel is namelijk gecentreerd om Jezus. Je hebt dus geen vergrootglas nodig om Jezus in de Bijbel te vinden. Op vrijwel elke bladzijde kom je Hem tegen.
Als ik nu vanmiddag een lange reeks bijbelverzen (vanuit de profeten) aaneenrijg die allemaal wijzen naar Christus, dan zal iedereen enthousiast zijn maar ook zoiets hebben van: "Duhhh, dat wisten we allang". En, bijbelverzen knippen en plakken, ze met elkaar vergelijken en verbaasd staan over hoe het ene knippertje het andere knippertje bevestigd, is de goedkoopste manier van Bijbelstudie.
Ik dacht het te gaan hebben over de vraag waar de profeten van vandaag zijn? Wat is een profetische woord? Als al die profeten wijzen naar iets dat in de toekomst stond te gebeuren en deze woorden het volk hoop gaven, waar stond het moderne profetische woord dan voor? Zijn onze profeten in staat om nederland hoop te geven of zijn onze profeten naar binnen gericht en ligt het accent op het onderhoud van hen 'die al binnen zijn'?

Waar is de vertaling naar God, ons leven en de buren toe? Als we Christus vinden in de Thora, de Psalmen, de profeten en de Evangelien, wat heeft dat dan voor gevolgen? Die moeten er zijn en zich tot diep in de samenleving uitstrekken.

Eenvoudig gezegd en getekend: de openbaring van God door het kruis heeft GIGANTISCHE gevolgen voor de relatie tussen God en mij, mij en de buren, en de buren en God. Als het gevolg van het Kruis zich beperkt tussen mijn en God, is het plaatje niet kompleet. Christus vinden is niet zo vreselijk ingewikkeld. Hem toestaan om het wezen van onze relaties te veranderen is van essentieel belang. Zonder die verandering ben ik slechts een religieus mens.