4 juni 2008

De wereld van de grote woorden

Waarom zijn steden en landen nog niet op zo'n manier veranderd dat het NOS journaal er wel over moet berichten? "Realms of Glory are waiting to be released over the cities of this world" maar deze uitstorting wordt pas realiteit als wij de schijnbare onmogelijkheden van deze wereld overwinnen door geloof (gehoord op de TRIN website waar iemand me op wees n.a.v. mijn blog over "een nieuwe hype, of.."). Al de grote woorden die gesproken worden. Al de grote dingen die God gaat doen... Waar blijft het dan? Het uitblijven van de grote uitstorting wordt altijd de mens verweten. Aan God zou het niet liggen. Die is min of meer gehandicapped omdat het allemaal van ons afhangt. De optelsom van al ons kleingeloof is blijkbaar nog steeds onvoldoende om die grote daden Gods op zo'n schaal te zien plaatsvinden dat de wereld echt veranderd.

Tot die tijd zullen we met kleinschaligheid genoegen moeten nemen. In Irak, Iran, Turkije, Algerije, Egypte, Israel. Daar geen geschreeuw en grote beloftes. Een vriend van me, die al 22 jaar in Libanon werkt waar hij het OM werk leidt zei eens tegen me: "onze werkelijkheid is dat het Koninkrijk van God komt door een glas water, het zweet en de tranen van Zijn kinderen en soms zelfs hun levens!"

Dus, of God discrimineert en trekt ons, Westerlingen, voor, met een steeds groter groeiend aantal spectaculaire bovennatuurlijk conferenties waar we leren "uitbidden", "in en op de waarheid gaan staan", of er is iets anders aan de hand.
Als jij het snapt, laat ik me graag verlichten.

Vanavond spreken bij studentenvereniging Ichtus, hier in Rotterdam. Ik verwacht geen spectaculaire dingen (ik hoor sommigen hardop denken, "ja Jan, als je ze niet verwacht, krijg je ze ook niet; God werkt door geloof en niet door dat slappe getwijfel en cynicisme van jou"). Ik ga eenvoudig uitleggen hoe het komt dat velen schroom hebben om het Goede Nieuws met anderen te delen. Het thema is radicaliteit; van het woord Radix: wortel. Waar heb jij je wortels in uitgeslagen. Jouw wortels bepalen waar je je leven vandaan haalt.